FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

Номеклатура справ Тавільжанської ЗОШ І-ІІІ ступенів

ТАВІЛЬЖАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ДВОРІЧАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ* 03.01.208
№1 НА 2018РІК
ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Тавільжанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Дворічанської районної ради Харківської області ________________Н.В.Кононенко «01» грудня 2017 р.
Індекс справи Заголовок справи (тому, частини) Кількість справ (томів, частин) Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком Примітка
1 2 3 4 5
01. Організація системи управління закладом
01-01 Урядові та галузеві документи про загальну середню освіту (укази, постанови, доручення, накази, інструкції, рішення колегії, вказівки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України тощо) (копії) Доки не мине потреба
01-02 Накази директора школи з основної діяльності Постійно ст. 16а
01-03 Статут школи та зміни до нього Постійно ст. 30
01-04 Інструкція з питань діловодства у школі Постійно ст. 20а
01-05 Колективний договір, укладений між адміністрацією школи та трудовим колективом Постійно ст.395-а
01-06 Правила внутрішнього трудового розпорядку 1 рік1 ст. 397 1 Після заміни новими
01-07 Протоколи нарад при керівництві школи 5 років ЕПК ст. 13
01-08 Протоколи засідань педагогічної ради Постійно ст. 14а
01-09 Протоколи засідань Ради школи Постійно ст. 14а
01-10 Протоколи загальних зборів трудового колективу Постійно ст.12а
01-11 Протоколи загальношкільних батьківських зборів Постійно ст. 12а
01-12 Річні плани роботи школи Постійно1 ст. 157а 1За наявності відповідних звітів – 5 р.
01-13 Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені в разі зміни директора школи Постійно ст. 45а
01-14 Паспорт школи Постійно ст. 541
01-16 Документи (атестати, протоколи, рішення, звіти, книги реєстрації тощо) з державної атестації школи Постійно ст. 48
01-17 Документи (акти, доповідні записки, довідки) тематичних та контрольних перевірок окремих напрямів діяльності школи вищестоящими установами 5 років ЕПК ст. 77
01-18 Контрольно-візитаційна книга 3 роки після закінчен-ня книги Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Держархіву Харківської обл.(прот.№2 23.02.2012
01-19 Журнал реєстрації наказів директора школи з основної діяльності Постійно ст. 121а
01-20 Журнал реєстрації вхідної документації 3 роки ст. 122
01-21 Журнал реєстрації вихідної документації 3 роки ст. 122
01-22 Журнал реєстрації телефонограм 1 рік ст. 126
01-23 Журнал реєстрації протоколів засідань педагогічної ради Постійно ст. 121а
01-24 Журнал реєстрації протоколів засідань Ради школи Постійно ст. 121а
01-25 Журнал реєстрації протоколів загальних зборів колективу Постійно ст. 121а
01-26 Книга обліку педагогічних працівників 50 років Наказ МОН України від 23.06.2000 № 240
01-27 Книга обліку наслідків внутрішнього контролю 5 років Наказ МОН України від 23.06.2000 № 240
01-28 Зведена номенклатура справ школи (інтернату) 5 років ст.112-а Після заміни новою та за умови складення зведених описів справ школи
02. Організація системи шкільної освіти
02-01 Накази директора школи щодо руху учнів 75 років ст. 16б
02-02 Річний робочий навчальний план школи Постійно ст. 552
02-03 Річні статистичні звіти з усіх основних видів діяльності школи Постійно ст. 302б
02-04 Особові справи учнів 3 роки1 ст. 494б 1Після закінчення або вибуття
02-05 Алфавітна книга запису учнів 10 років1 ст. 525є 1За відсутності наказів про зарахування, відрахування, випуск, а також особових справ – 75 років
02-06 Документи (заяви, доповідні, довідки тощо) до наказів щодо руху учнів 5 років ЕПК ст. 44б
02-07 Документи (протоколи експертиз, звіти, довідки, інформації тощо) щодо організації роботи з питань закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації та випуску учнів 5 років ЕПК ст. 298
02-08 Документи (копії наказів, інформації, довідки, звіти тощо) щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку 5 років ЕПК ст. 298
02-09 Документи (подання, звіти, інформації тощо) щодо участі випускників загальноосвітніх навчальних закладів у зовнішньому незалежному оцінюванні 5 років ЕПК ст. 298
02-10 Документи (копії наказів, плани, інформації, звіти тощо) щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей 10 років ст. 303, ст. 794 Схвалено на засіданні ЕПК Держархіву Харківської обл(протокол від 23.02.2012 № 2)
02-11 Книга обліку та видачі Похвальних листів і Похвальних грамот 15 років після закінчення книги Схвалено на засіданні ЕПК Держархіву Харківської області (протокол від23.02.2012 № 2
02-12 Книга обліку видачі атестатів про повну загальну середню освіту 75 років ст.531а
02-13 Книга обліку і видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту 75 років ст. 531а
02-14 Класні журнали 5 років ст. 590
02-15 Журнал реєстрації наказів щодо руху учнів 75 років ст. 121б
02-16 Журнал обліку роботи гуртків, факультативів 5 років ст. 630
02-17 Журнал обліку пропущених і заміщених уроків 5 років ст. 630
02-18 Журнал обліку робочого часу обслуговуючого персоналу 5 років ст. 630
03. Організація цивільного захисту
03-01 Нормативно-правові документи з питань організації цивільного захисту (копії) Доки не мине потреба
03-02 Документи (звіти, інформації тощо) щодо основних заходів з цивільного захисту 5 років ст. 1192
04. Охорона дитинства
04-01 Нормативно-правові документи з питань охорони дитинства (копії) Доки не мине потреба
04-02 Списки дітей пільгових категорій До заміни новими Строк зберігання встановлено ЕПК Держархіву Харківської обл(прот.від 06.03.2011 № 2)
04-03 Документи (довідки, звіти, інформації тощо) щодо роботи з дітьми, які потребують соціального захисту 5 років ЕПК ст. 44б, ст. 303
04-04 Документи (звіти, довідки, інформації) щодо організації харчування дітей в навчальних закладах 5 років ЕПК ст. 44б, ст. 303
04-05 Документи (копії наказів, листи, програми, інформації тощо) щодо медичного обслуговування та охорони здоров’я учасників навчально-виховного процесу 5 років ЕПК ст. 44б, ст. 303
04-06 Акти розслідування нещасних випадків з дітьми 45 років ЕПК1 ст.453 1По­в’я­за­ні із зна­ч­ни­ми ма­те­рі­аль­ни­ми зби­т­ка­ми та люд­сь­ки­ми жертвами– постійно
04-07 Журнал реєстрації нещасних випадків з дітьми 45 років1 ст. 477 1Після закінчення журналу
05. Охорона праці, техніка безпеки
05-01 Нормативно-правові документи з питань охорони праці та техніки безпеки (копії) Доки не мине потреба
05-02 Документи (протоколи, звіти, довідки, інформації тощо) з охорони праці та техніки безпеки 5 років ЕПК ст. 437
05-03 Акти розслідування нещасних випадків з працівниками 45 років ЕПК1 ст.453 1По­в’я­за­ні із зна­ч­ни­ми ма­те­рі­аль­ни­ми зби­т­ка­ми та люд­сь­ки­ми жерт­ва­ми– постійно
05-04 Журнал реєстрації нещасних випадків з працівниками 45 років1 ст. 477 1 Після закінчення журналу
05-05 Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки 10 років1 ст. 481 1 Після закінчення журналу
05-06 Журнал реєстрації інструктажів з БЖД 10 років1 ст. 481 1 Після закінчення журналу
06. Науково-методична робота
06-01 Нормативно-правові документи щодо організації науково-методичної роботи (копії) Доки не мине потреба
06-02 Матеріали щодо атестації педагогічних працівників (Протоколи засідань атестаційної комісії школи, звіти про проведення атестації) 5 років ст. 636
06-03 Документи (протоколи, довідки, звіти, інформації, обґрунтування тощо) з атестації школи Постійно ст. 48
06-04 Документи (звіти, інформації тощо) щодо організації методичної роботи 5 років ст. 303
06-05 Документи щодо здійснення виховної роботи (накази, розпорядження, листи тощо) (копії) Доки не мине потреба
06-06 Документи (плани, протоколи, довідки, інформації тощо) щодо роботи шкільних методичних об’єднань Постійно ст. 14а
06-07 Документи (копії наказів, плани-графіки, листування тощо) про підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 5 років ЕПК ст.618
06-08 Документи (акти, довідки, інформації) про стан викладання базових дисциплін 5 років Строк зберігання встановлено ЕПК ДержархівуХарківської обл..(прот. від16.03.2011 № 2)
06-09 Документи (програми, звіти, інформації, доповіді, довідки тощо) щодо роботи з обдарованими дітьми 5 років ЕПК ст. 44б ст. 298
06-10 Документи (плани, акти, звіти, довідки, інформації тощо) щодо роботи з дітьми, схильними до правопорушень 5 років ЕПК ст. 44б, ст. 298
06-11 Документи (заявки, умови проведення, довідки, програми,)учнівських олімпіад 5 років ст. 64б
06-12 Журнал реєстрації протоколів засідань атестаційної комісії 3 роки ст. 122
07. Зміцнення навчально-матеріальної бази
07-01 Акти перевірок готовності школи до нового навчального року 5 років Наказ МОН України від 23.06.2000 № 240
07-02 Документи (звіти, інформації тощо) щодо використання енергоносіїв 3 роки ст. 1904
08. Робота з кадрами та громадянами
08-01 Накази директора школи з кадрових питань 75 років ст. 16б
08-02 Посадові інструкції працівників школи 5 років1 ст. 43 1 Після заміни новими
08-03 Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії і витяги з наказів при прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк, характеристики, листки з обліку кадрів тощо) працівників школи, оригінали особистих документів офіційного походження (дипломи, атестати, посвідчення, свідоцтва, трудові книжки) 75 років1 ст.493в 1 Після звільнення
08-04 Документи (заяви, індивідуальні плани, звіти, біографічні довідки тощо) щодо роботи з кадровим резервом 5 років ст. 525е
08-05 Документи (звіти, акти, відомості) про облік трудових книжок і вкладок до них 3 роки ст. 511
08-06 Трудові книжки працівників школи
08-07 Штатний розпис
08-08 Документи (подання, характеристики, звіти тощо) про подання на нагородженняпрацівників державними, відомчими, регіональними нагородами 75 років ЕПК ст. 654б
08-09 Журнал обліку особових справ працівників школи 75 років ст. 528
08-10 Журнал реєстрації наказів директора школи з кадрових питань 75 років ст. 121б
08-11 Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян 5 років ст. 124
09. Архів
09-01 Справа фонду Постійно ст. 130
09-02 Описи справ постійного зберігання Постійно ст. 137а
09-03 Описи справ з особового складу 3 роки1 ст. 137 1Після знищення справ

Відповідальний за діловодство ______________

« ___»___________2017 р.

СХВАЛЕНО Протокол засідання ЕК Тавільжанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів від 01.12.2017 р.№ 1 ПОГОДЖЕНО Протокол засідання ЕК відділу освіти, молоді та спорту Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області від “ ” грудня 2016 р. № Секретар __________

Підсумковий запис про категорії та кількість справ Тавільжанської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, заведених у 2016 році в школі

За строками зберігання Усього У тому числі:
таких, що переходять з позначкою «ЕПК»
Постійного 22 8
Тривалого (понад 10 років) 21 17 3
Тимчасового (до 10 років включно) 46 19 15
Разом 89 44 18

Відповідальний за діловодство ___________________________

« ____»____________20__ р.

Кiлькiсть переглядiв: 689

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.